StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
Kontor
Kyrkor
Offentliga miljöer
Restaurering
» Bellmanshuset
» Bååtska palatset
» Gripsholms slott
» Hovstallet
» Karlbergs slott
» Konstnärshuset
» Kungl. biblioteket
» Kv Metern
» Linneanum
» Mälsåkers slott
» Rosersbergs slott
» Skeppsholmsbron
» Skogskyrkogården
» Stadsmuseet
» Stockholms slott
» Wrangelska palatset
Tillgänglighet
Övrigt
Bild eller bildspel
   «          » 

Linneanum

År: 2000-2006
Plats: Uppsala
Beställare: Statens fastighetsverk
Uppdragsansvarig: Andreas Heymowski


Linneanum i Botaniska trädgården i Uppsala byggdes åren 1787-1807, som ett äreminne över Carl Linné och som kombinerat växthus och universitetsinstitution.

I byggnaden finns två praktsalar, Linnésalen i huvudlängan och Thunbergssalen i norra flygeln. Resten av den flygeln innehöll Botaniska institutionens lokaler, medan den södra flygeln består, liksom när den byggdes, av olika växthus. Södra flygeln, Orangeriet, renoverades för några år sedan och projekterades av oss. 2005-2006 byggdes Linneanum om för en ny hyresgäst med forskarverksamhet.

Lokalerna har moderniserats vad gäller teknik och tillgänglighet. Samtidigt skedde en restaurering av Linnésalen, och en rekonstruktion av Thunbergssalen, som fick ny funktion som hörsal. Båda dessa rum är nu tillgängliga för allmänheten.

Orangeriet i Uppsalas botaniska trädgård
Orangeriet utgör den södra flygeln av Linneanum, som färdigställdes 1807. Flygeln består av en växthusdel, det så kallade kaktusrummet och ett frigidarierum där trädgårdens frostkänsliga växter förvaras på vintern. Rummet används som festlokal för universitetet på sommaren.

Kontoret fick år 2000 i uppdrag att göra en projektering för en ombyggnad/restaurering av dessa rum. I uppgiften ingick att flytta en transporthiss för växter från frigidarierummet till kaktusrummet med följd att en ny trappa till vindsvåningen fick byggas. Installationer har bytts ut, fönstren renoverats och den ursprungliga färgsättningen är återställd.


Heymowski Olson Strömholm Arkitekter