StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress

Heymowski Olson Strömholm Arkitekter AB

Kulturhistorisk restaurering och byggnadsvård är HOS arkitekters starkaste gren. I vårt arbete strävar vi efter att producera lyhörd och genomtänkt arkitektur som bevarar och berikar det gemensamma kulturarvet.

Vid ny-, till- och ombyggnader kan våra medarbetare bland annat erbjuda mångårig erfarenhet av alltifrån projektering, antikvarisk medverkan och certifierad expertis av olika slag till specialutformad inredning och kunnande inom design och scenografi. Flera av oss har genomgått Kungliga konsthögskolans restaureringsutbildning.

Av oss kan du förvänta dig att få hantverksmässigt välavvägd arkitektur, baserad på mycket inlevelseförmåga, en finkänslig detaljering och ett sammanlänkande av då- och nutid som håller även för framtiden.

Med slottsarkitektuppdrag för Stockholms, Rosersbergs, Karlbergs och Gripsholms slott har vi, sedan kontoret bildades 2003, byggt upp en stor erfarenhet av projektering och projekteringsledning vid ombyggnader och restaureringar i kulturhistoriskt känsliga miljöer. Kontoret har specialistkompetens för brand, tillgänglighet och antikvarisk sakkunskap.

Projektering, förfrågningsunderlag
Vi projekterar större restaureringar, ombyggnader och renoveringar men detaljprojekterar även ombyggnader och inredningar för villor, våningar och vindslägenheter. Vi gör även beskrivningar och förfrågningsunderlag för ex. vis puts-, måleri-, fönster- och takrenoveringar.

Hyresgästanpassning, fastighetsutveckling
För fastighetsbolag och byggföretag gör vi utredningar och skisser för fastigheter med höga antikvariska värden och skydd.

Statusbesiktningar. Vård- och underhållsplaner
Vi gör teknisk-antikvariska statusbesiktningar för kyrkor och andra kulturhistoriska byggnader samt upprättar vård- och underhållsplaner.

Antikvarisk medverkan och kontroll. Vårdprogram och utredningar
Vid tillståndspliktiga ärenden är vi certifierade för att följa upp och dokumentera arbeten i enlighet med Riksantikvarieämbetets och Länsstyrelsens villkor (certifierad kontrollant kulturvärden-N). På uppdrag av bl a Sfv och FortV har vi upprättat ett flertal vårdprogram, tillgänglighets- och antikvariska utredningar.


Bild
HOS Arkitekter med kollegor på studieresa i Berlin

Heymowski Olson Strömholm Arkitekter