StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
Kontor
Kyrkor
Offentliga miljöer
Restaurering
» Bellmanshuset
» Bååtska palatset
» Gripsholms slott
» Hovstallet
» Karlbergs slott
» Konstnärshuset
» Kungl. biblioteket
» Kv Metern
» Linneanum
» Mälsåkers slott
» Rosersbergs slott
» Skeppsholmsbron
» Skogskyrkogården
» Stadsmuseet
» Stockholms slott
» Wrangelska palatset
Tillgänglighet
Övrigt
Bild eller bildspel
   «          » 

Karlbergs slott

År: 2009-17
Plats: Solna
Beställare: Fortifikationsverket
Slottsarkitekt: Lars Olson


Karlbergs slott, beläget i Solna, byggs på 1630-talet av Karl Karlsson Gyllenhielm. 1669 förvärvar Magnus Gabriel de la Gardie slottet och förvandlar det, med hjälp av arkiteken Jean de la Vallée, till en praktfull barockanläggning.

Karlberg var i kunglig ägo från 1688 och fungerade som lustslott fram till 1792 då Krigsakademin inrättades på slottet. Flyglarna öster och väster om slottet är från denna tid. Idag bedrivs av Försvarshögskolan utbildning för ca 200 kadetter och är en arbetsplats för lika många personer.

Karlbergs slott, omfattande 12 byggnader och park, är ett statligt byggnadsminne och utgör ett riksintresse för kulturminnesvården. Lars Olson var på uppdrag av Fortifikationsverket slottsarkitekt mellan 2009-2014. Några projekt som genomfördes under den perioden var bl a renovering av slottets sandstensportaler, fasadrenovering av samtliga byggnader och en uppdatering av vårdprogrammet. Lars Olson hade även några uppdrag som antikvarisk kontrollant fram till år 2017.


Heymowski Olson Strömholm Arkitekter