StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
Kontor
Kyrkor
Offentliga miljöer
Restaurering
» Bellmanshuset
» Bååtska palatset
» Gripsholms slott
» Hovstallet
» Karlbergs slott
» Konstnärshuset
» Kungl. biblioteket
» Kv Metern
» Linneanum
» Mälsåkers slott
» Rosersbergs slott
» Skeppsholmsbron
» Skogskyrkogården
» Stadsmuseet
» Stockholms slott
» Wrangelska palatset
Tillgänglighet
Övrigt
Bild eller bildspel
   «          » 

Kungliga biblioteket

År: 2003-2009
Plats: Humlegården, Stockholm
Beställare: Statens fastighetsverk
Uppdragsansvarig: Lars Olson


Kungliga bibliotekets byggnad i Humlegården invigdes år 1878, ritad av Gustav Dahl. Byggnaden var en av landets första byggnader med stomme i gjutjärnskonstruktion. 1928 tillkom två flyglar och vid en omfattande om och tillbyggnad i slutet på 1990-talet tillkom bla annexet med den stora glaslanterninen. Samtidigt byggdes två väldiga bergrumsmagasin, fyrtio m under jorden. Fasaden, entréhallen och Stora läsesalen ingår i byggnadsminnet. Byggnaden ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk.

HOS Arkitekter har genom Lars Olson haft uppdraget som husarkitekt på KB 2003-2009. Uppdraget har inneburit en rad utredningar och projekt. Ett vårdprogram genomfördes 2004 och en tillgänglighetsinventering/åtgärdsplan för de publika delarna gjordes 2006. 2006 genomfördes en ombyggnad av de publika delarna på bottenvåningen. 2007 påbörjades en ombyggnad av bibliotekets personaldelar.


Heymowski Olson Strömholm Arkitekter