StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
Kontor
Kyrkor
Offentliga miljöer
Restaurering
» Bellmanshuset
» Bååtska palatset
» Gripsholms slott
» Hovstallet
» Karlbergs slott
» Konstnärshuset
» Kungl. biblioteket
» Kv Metern
» Linneanum
» Mälsåkers slott
» Rosersbergs slott
» Skeppsholmsbron
» Skogskyrkogården
» Stadsmuseet
» Stockholms slott
» Wrangelska palatset
Tillgänglighet
Övrigt
Bild eller bildspel
   «          » 

Gripsholms slott

År: 2007 -
Plats: Mariefred
Beställare: Statens fastighetsverk och Ståthållarämbetet
Slottsarkitekt: Jakob Strömholm


Gripsholms slott är ett vasaslott från 1500-talet med anor från 1300-talet. Stora markområden ingår med parkmark, naturområden och ett 50-tal kringbyggnader. Slottet ingår bland de kungliga slotten och utgör statligt byggnadsminne. Idag är slottet museum och inrymmer bl.a. Svenska statens porträttsamling. Byggnaderna omkring är av olika slag som magasin, bostäder, förråd, verkstäder mm.

Större projekt som engagerat kontoret har varit ombyggnad av magasin till SFV:s platskontor, utredning för återuppbyggnad av Kungsladugården, nytt exteriört skyltsystem, klimatisering av Kavaljersflygeln, vårdprogram del 1-3, ny belysning i högslottets visningsvåningar, takrenoveringar, brandskyddsåtgärder samt framtagande av nytt väggsiden till Drottningens kabinett.


Heymowski Olson Strömholm Arkitekter