StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
Kontor
Kyrkor
Offentliga miljöer
Restaurering
» Bellmanshuset
» Bååtska palatset
» Gripsholms slott
» Hovstallet
» Karlbergs slott
» Konstnärshuset
» Kungl. biblioteket
» Kv Metern
» Linneanum
» Mälsåkers slott
» Rosersbergs slott
» Skeppsholmsbron
» Skogskyrkogården
» Stadsmuseet
» Stockholms slott
» Wrangelska palatset
Tillgänglighet
Övrigt
Bild eller bildspel
   «          » 

Rosersbergs slott

År: 1993-2007
Plats: Rosersberg
Beställare: Statens fastighetsverk
Slottsarkitekt: Andreas Heymowski


1993 till 2007 var Andreas Heymowski slottsarkitekt vid Rosersbergs slott. Huvudbyggnaden bevaras musealt och skall i princip inte röras, men vissa nödvändiga och mycket varsamma tillskott som t.ex. ett modernt, samplande brandlarm måste ändå göras. Slottets flyglar och det närbelägna stallet nyttjas däremot till moderna ändamål. Här har kontoret projekterat flera ombyggnader och anpassningar, som t.ex. representationsmatsalar och kontor i Frökenflygeln, VIP-gästrum i 1700-talsstil i Kavaljersflygeln och högteknologiska undervisnings och samlingslokaler i Slottsstallet.

Bengtsgården
Bengtsgården utgjorde från början en militär matsalspaviljong belägen vid Rosersbergs slott. Huset är byggt på 1880-talet och har under tidens lopp försetts med flera tillbyggnader. De senaste åren har den använts som sotarskola i Räddningsverkets regi. Ombyggnadens syfte var att iordningställa byggnaden för en gymnasieutbildning åt Märsta gymnasium. Projektet omfattade en fullständig ombyggnad och ytskiktsförnyelse, utvändig takrenovering samt nybyggnad av en entrébyggnad. Byggnaden har försetts med förstärkt självdragssystem. Även en yttre fasadrenovering inklusive fönster och dörrar ingick. Skolan togs åter i bruk VT 2005. Handläggande arkitekt: Anders Hamrin, Brygghuset arkitekter. Beställare: Statens fastighetsverk.


Heymowski Olson Strömholm Arkitekter