StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
Kontor
Kyrkor
Offentliga miljöer
Restaurering
» Bellmanshuset
» Bååtska palatset
» Gripsholms slott
» Hovstallet
» Karlbergs slott
» Konstnärshuset
» Kungl. biblioteket
» Kv Metern
» Linneanum
» Mälsåkers slott
» Rosersbergs slott
» Skeppsholmsbron
» Skogskyrkogården
» Stadsmuseet
» Stockholms slott
» Wrangelska palatset
Tillgänglighet
Övrigt
Bild eller bildspel
   «          » 

Wrangelska palatset

År: 2002-2004
Plats: Stockholm
Beställare: Statens fastighetsverk
Uppdragsansvarig: Andreas Heymowski


Wrangelska palatset byggdes om 2002-2004. Projektet representerar en något större kontorsombyggnad (ca 6000 kvm) med komplex säkerhets- och brandproblematik samt infogande av komfortkyla, ny ventilation, VA och elektronik. Tio rättssalar nyinreddes med modern AV-teknik. Förutom anpassningen till hyresgästen, Svea hovrätt, innehöll projektet även långtgående tillgänglighetsanpassning och ett pilotprojekt avseende brandutrymning för personer med funktionshinder. Inredningsarkitekt: CREO Arkitektkontor.


Heymowski Olson Strömholm Arkitekter