StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
Kontor
Kyrkor
Offentliga miljöer
Restaurering
» Bellmanshuset
» Bååtska palatset
» Gripsholms slott
» Hovstallet
» Karlbergs slott
» Konstnärshuset
» Kungl. biblioteket
» Kv Metern
» Linneanum
» Mälsåkers slott
» Rosersbergs slott
» Skeppsholmsbron
» Skogskyrkogården
» Stadsmuseet
» Stockholms slott
» Wrangelska palatset
Tillgänglighet
Övrigt
Bild eller bildspel
Restaureringen av Bellmanshuset på Djurgården i Stockholm fick 2004 Europa Nostras pris för föredömligt bevarande av kulturarvet.    «          » 

Bellmanshuset och låga längan

År: 1998-2002
Plats: Djurgården, Stockholm
Beställare: Statens fastighetsverk
Uppdragsansvarig: Andreas Heymowski (för Brygghuset arkitekter)


De båda timmerhusen byggdes troligen år 1755. De skiljer sig genom att Bellmanshuset är byggt i 2 1/2 våning med källare och med bevarade dekorativa väggmålningar, medan Låga längan är byggt som ett enkelt boningshus i ett plan. I början av 1990-talet kom det i statlig ägo och åren kring millennieskiftet gjordes en restaurering med Andreas Heymowski som arkitekt. Timmerstommen reparerades och byggnadens karaktär återställdes, med inredningar från olika tidsepoker. Låga längan restaurerades lika ingående och då framkom att ena halvan var svampangripen. Det skadade timret byttes mot nytt men med samma konstruktionssätt. Den andra halvan visade sig vara ombyggd, troligen på 1960-talet, varvid dess stomme hade bytts ut till en modern regelkonstruktion.

2004 tilldelades husen en av Europa Nostras medaljer för föredömlig restaurering och sedan oktober 2005 är de upptagna på förteckningen över statliga byggnadsminnen.


Heymowski Olson Strömholm Arkitekter