StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
Kontor
Kyrkor
» Gagnefs kyrka
» Grangärde kyrka
» Heliga trefaldighets kyrka
» Hosjö kyrka
» Härnevi kyrka
» Katolska kyrkan i Karlskrona
» Katolska kapellet i Solna
» Stora Kopparbergs kyrka
» Östra klockstapeln i Nyköping
Offentliga miljöer
Restaurering
Tillgänglighet
Övrigt
Bild eller bildspel
Nytt kök under läktare   «          » 

Gagnefs Kyrka

År: 2014-2017
Plats: Gagnef, Dalarna
Beställare: Gagnefs pastorat
Uppdragsansvarig: Elias Bernsveden i samarbete med agnasARK/Daniel Boberg i Leksand


Vi har arbetat 2014-2017 med en omfattande invändig renovering av kyrkan. Gagnefs kyrka har medeltida anor men omgestaltades helt i nyklassicistisk stil under 1770-talet. Under 1900-talet har kyrkorummet skalats av alltmer, och upplevdes före renoveringen som kalt och kargt. Vi har strävat efter att återskapa kyrkans äldre stämningsfulla karaktär, och även att göra kyrkan mer anpassad till samtidens mer flexibla kyrkliga verksamhet.

Nya utrymmen har skapats under läktaren för kök, brudkammare, kyrktorg, och wc. Tilläggsisoleringen på murarna har tagits bort. Den medeltida gapskullen har öppnats mot kyrkorummet. Nya textilskåp, tillgänglighet, tekniska system har åtgärdats. Portarna från 1700-talet har återsatts i norr och söder. Altarskåpet har fått en ny bakgrund i form av ett stiliserat draperi. Arbetet har utförts i samarbete med agnasARK AB i Leksand, och invigningen skedde julen 2017.


Heymowski Olson Strömholm Arkitekter