StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
Kontor
Kyrkor
» Gagnefs kyrka
» Grangärde kyrka
» Heliga trefaldighets kyrka
» Hosjö kyrka
» Härnevi kyrka
» Katolska kyrkan i Karlskrona
» Katolska kapellet i Solna
» Stora Kopparbergs kyrka
» Östra klockstapeln i Nyköping
Offentliga miljöer
Restaurering
Tillgänglighet
Övrigt
Bild eller bildspel
   «          » 

Heliga trefaldighets kyrka, Kristianstad

År: 2014-2018
Plats: Kristianstad
Beställare: Svenska kyrkan
Uppdragsansvarig: Andreas Heymowski tillsammans med Elias Bernsveden (handl.)


Kyrkan uppfördes 1618-28 av den danske kungen Christian IV, som blivande domkyrka i den nyanlagda staden. Kyrkan är synnerligen välbevarad, exteriört såväl som interiört. Exteriören är rikt dekorerad i så kallad Christian IV-stil, dvs. den danska renässansen med tegelfasader. Interiören är än mer dekorerad och mycket vacker och luftig. HOS arkitekter arbetar sedan 2014 med interiöra ombyggnader.


Heymowski Olson Strömholm Arkitekter