StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
Kontor
Kyrkor
» Gagnefs kyrka
» Grangärde kyrka
» Heliga trefaldighets kyrka
» Hosjö kyrka
» Härnevi kyrka
» Katolska kyrkan i Karlskrona
» Katolska kapellet i Solna
» Stora Kopparbergs kyrka
» Östra klockstapeln i Nyköping
Offentliga miljöer
Restaurering
Tillgänglighet
Övrigt
Bild eller bildspel
   «          » 

Grangärde kyrka

År: 2013-
Plats: Grangärde, Dalarna
Beställare: Gränge-Säfsnäs församling
Uppdragsansvarig: Elias Bernsveden


De äldsta delarna av kyrkan uppfördes troligen under 1400-talet. Därefter har kyrkan utökats
ett flertal gånger med sidoskepp, större kor och nytt torn.

HOS arkitekter arbetar sedan 2013 med en kommande renovering av Grangärde kyrka. Problematiken bottnar i markfukt som tränger upp i golvkonstruktionen. Under 2017-2018 har en Förstudie, en Programhandling samt en projektering tagits fram med sikte på invändig ombyggnad av hela kyrkan.


Heymowski Olson Strömholm Arkitekter