StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
Kontor
Kyrkor
» Gagnefs kyrka
» Grangärde kyrka
» Heliga trefaldighets kyrka
» Hosjö kyrka
» Härnevi kyrka
» Katolska kyrkan i Karlskrona
» Katolska kapellet i Solna
» Stora Kopparbergs kyrka
» Östra klockstapeln i Nyköping
Offentliga miljöer
Restaurering
Tillgänglighet
Övrigt
Bild eller bildspel
   «          » 

Stora Kopparbergs kyrka

År: 2017-
Plats: Falun, Dalarna
Beställare: Falu pastorat
Uppdragsansvarig: Elias Bernsveden


Kyrkan är belägen i centrala Falun och uppfördes till största delen under 1400-talet i tegelgotik. Därefter har kyrkan utökats ett flertal gånger genom seklerna, med till exempel större sakristia och nytt torn. Särskilt utmärkande för Stora Kopparbergs kyrka är de eleganta stjärnvalven.

HOS arkitekter har fått förtroendet att ta fram en förstudie, bland annat för att få bättre tillgänglighet i kyrkan.


Heymowski Olson Strömholm Arkitekter