StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
Kontor
Kyrkor
» Gagnefs kyrka
» Grangärde kyrka
» Heliga trefaldighets kyrka
» Hosjö kyrka
» Härnevi kyrka
» Katolska kyrkan i Karlskrona
» Katolska kapellet i Solna
» Stora Kopparbergs kyrka
» Östra klockstapeln i Nyköping
Offentliga miljöer
Restaurering
Tillgänglighet
Övrigt
Bild eller bildspel
Stomme under återuppbyggnad   «          » 

Östra klockstapeln i Nyköping

År: 2017-2019
Plats: Nyköping
Beställare: Nyköpings församling
Uppdragsansvarig: Elias Bernsveden


Östra klockstapeln vid Alla Helgons kyrka i östra delen av Nyköping förstördes i en våldsam brand sommaren 2017. Delar av smide, klockrester, spik, beslag och spiran finns bevarade, men resten är förstört, allt trä och grunden. Till exteriören utmärkte sig klockstapeln med harmoniska proportioner och en klockformad huv med urtavlor i barockstil, inuti fanns den bärande konstruktionen med fyra klockbockar som bar tre klockor.

Den 2017 nedbrunna klockstapeln var den fjärde på platsen, byggd 1725. Detta efter att den tidigare klockstapeln bränts av ryssarna 1719. Ytterligare två tidigare klockstaplar har funnits, vilka förstörts i bränder 1634 resp. 1665.

HOS Arkitekter arbetar sedan 2017 med klockstapelns återuppbyggnad, med målet att återskapa den lika utförandet före branden. Detaljerade ritningar för den nya timmerstommen har tagits fram, och konstruktionens bärighet har analyserats i samarbete med Tyréns AB.
Som underlag finns en detaljerad uppmätning av klockstapeln av Elias Bernsveden och Leonard Nilsson från 2003, en Vård- och underhållsplan från 2005 samt ca 160 fotografier från 2003 och 2005.

Timmerstommen har tillverkats i Mora/Orsa och rests i Nyköping i mars 2019. Under våren kläs stapeln med panel, och under sommaren koppartäcks tak och urtavlor. Planerad invigning är sensommaren/hösten 2019.


Heymowski Olson Strömholm Arkitekter