StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
Kontor
Kyrkor
» Gagnefs kyrka
» Grangärde kyrka
» Heliga trefaldighets kyrka
» Hosjö kyrka
» Härnevi kyrka
» Katolska kyrkan i Karlskrona
» Katolska kapellet i Solna
» Stora Kopparbergs kyrka
» Östra klockstapeln i Nyköping
Offentliga miljöer
Restaurering
Tillgänglighet
Övrigt
Bild eller bildspel
   «          » 

Härnevi kyrka

År: 2018 -
Plats: Härnevi
Beställare: Fjärdhundra församling
Uppdragsansvarig: Jakob Strömholm


Härnevi kyrka, i Enköpings kommun, omnämns så tidigt som i början av 1300-talet, och den nuvarande kyrkan dateras till 1400-talets andra hälft. Kyrkan, som utgörs av ett kort, brett långhus med två stjärnvalv, är rikligt dekorerad med målningar utförda av Albertus Pictor på 1480-talet.

Genom historien har kyrkan genomgått ett antal renoveringar. Under 1700-talet togs bl.a. ett fönster i norrväggen upp och predikstolsaltare, orgel samt ny bänkinredning tillkom. På 1950-talet påträffades och återinstallerades kyrkans medeltida högaltare och Albertus Pictors väggmålningar, som hade blivit överkalkade, återställdes. Under samma renovering fick kyrkan delvis nytt golv samt ny bänkinredning.

2018 var det åter dags att renovera kyrkan och valvens och väggarnas målningar rengjordes under ledning av konservator Misa Asp. HOS arkitekter projekterar nu för en kommande interiör renovering av kyrkan. Restaureringen omfattar all inredning, ny och kompletterande belysning, nytt värmesystem, klimatreglering och luftrening mm.


Heymowski Olson Strömholm Arkitekter