StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
Kontor
Kyrkor
» Gagnefs kyrka
» Grangärde kyrka
» Heliga trefaldighets kyrka
» Hosjö kyrka
» Härnevi kyrka
» Katolska kyrkan i Karlskrona
» Katolska kapellet i Solna
» Stora Kopparbergs kyrka
» Östra klockstapeln i Nyköping
Offentliga miljöer
Restaurering
Tillgänglighet
Övrigt
Bild eller bildspel
Vid rivning inför ombyggnaden blottades den ursprungliga cloisongväggens konstruktion.   «          » 

Katolska kyrkan i Karlskrona

År: 2017 -
Plats: Karlskrona
Beställare: Katolska kyrkan
Uppdragsansvarig: Andreas Heymowski


Det tidigare Musikens hus i Karlskrona ska renoveras för att inrymma en ny katolsk kyrka och HOS Arkitekter har uppdraget att utveckla projektet som pågår i två etapper parallellt. Byggnaden består av en äldre huvuddel, uppförd runt förra sekelskiftet i distinkt jugendstil och en mindre tillbyggnad i funkisstil från mitten av 60-talet.

I den första etappen, där förfrågningsunderlag just skickats in, projekteras den kombinerade kyrkoherde- och gästbostaden som är förlagd både till funkis- och jugenddelen av byggnaden. I nästa etapp, som fortfarande är i systemhandlingsskedet ska kyrkans offentliga och administrativa delar detaljeras, med kyrkorum, sakristia och församlingssal m.m.


Heymowski Olson Strömholm Arkitekter