StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
Kontor
Kyrkor
» Gagnefs kyrka
» Grangärde kyrka
» Heliga trefaldighets kyrka
» Hosjö kyrka
» Härnevi kyrka
» Katolska kyrkan i Karlskrona
» Katolska kapellet i Solna
» Stora Kopparbergs kyrka
» Östra klockstapeln i Nyköping
Offentliga miljöer
Restaurering
Tillgänglighet
Övrigt
Bild eller bildspel
Föreslagen hängning av kapellets nya statyer   «          » 

Katolska kapellet i Solna

År: 2018 -
Plats: Solna, Stockholm
Beställare: Katolska kyrkan
Chefsarkitekt: Andreas Heymowski


HOS Arkitekter är engagerade som rådgivare och sakkunniga i ommålningen och restaureringen av St Josefs gravkapell vid Norra Begravningsplatsen i Solna. Kontoret är också delaktiga i vissa arkitektoniska uppgifter, bland annat i utbytet av den fasta inredningen i sakristian och införandet av handledare i trappen ner till kryptan.


Heymowski Olson Strömholm Arkitekter