StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
Kontor
Kyrkor
Offentliga miljöer
Restaurering
» Bellmanshuset
» Bååtska palatset
» Gripsholms slott
» Hovstallet
» Karlbergs slott
» Konstnärshuset
» Kungl. biblioteket
» Kv Metern
» Linneanum
» Mälsåkers slott
» Rosersbergs slott
» Skeppsholmsbron
» Skogskyrkogården
» Stadsmuseet
» Stockholms slott
» Wrangelska palatset
Tillgänglighet
Övrigt
Bild eller bildspel
   «          » 

Stadsmuseet

År 2013-19
Plats Stockholm
Beställare: Fastighetskontoret
Uppdragsansvarig: Lars Olson, Andreas Heymowski

Byggnadsminnet Södra stadshuset ritades ursprungligen av Tessin dä som ett gigantiskt barockpalats men när det stod färdigt sommaren 1680 var det i en något mindre version. Byggnaden har genomlidit tre bränder och bl a tjänat som skola, kyrka, häkte och stadshuskällare. Efter den första branden 1680 renoverades palatset av Tessin dy och fick då sitt nuvarande utseende.
Restaureringen har inneburit att tidigare om- och inbyggnader har avlägsnats till förmån för mer öppna och tillgängliga publika ytor för utställningar och evenemang. Tekniska installationer är uppgraderade och integrerade i byggnaden, med bl a ny ventilationsanläggning som svarar mot skärpta krav för lokalernas bevarandeklimat. 94 procent av byggavfallet har återvunnits och byggnadens energiförbrukning har minskat med 50 KWh/kvm.Heymowski Olson Strömholm Arkitekter