StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
Kontor
Kyrkor
Offentliga miljöer
Restaurering
» Bellmanshuset
» Bååtska palatset
» Gripsholms slott
» Hovstallet
» Karlbergs slott
» Konstnärshuset
» Kungl. biblioteket
» Kv Metern
» Linneanum
» Mälsåkers slott
» Rosersbergs slott
» Skeppsholmsbron
» Skogskyrkogården
» Stadsmuseet
» Stockholms slott
» Wrangelska palatset
Tillgänglighet
Övrigt
Bild eller bildspel
Mälsåker. I samband med underhållsmålning av plåttaket 2016, målades de plåtklädda lanterninerna i samma kulörer som den putsade fasaden.   «          » 

Mälsåkers slott

År: 1993-
Plats: Selaön, Mälardalen
Uppdragsgivare: Riksantikvarieämbetet / SFV
Slottsarkitekt: Jakob Strömholm

Mälsåkers slott är ett av Sveriges ståtligaste barockslott. Dess historia sträcker sig ända från medeltiden, över den stora omgestaltningen av Tessin d.ä på 1600-talet, och branden 1945. På 1960-talet renoverades slottet till arkiv. Ett flertal träbjälklag ersattes med betong och samtliga fönster byttes ut. Riksantikvarieämbetet som förvaltade slottet etablerade i juni 1993 Byggnadshyttan Mälsåker. Jakob Strömholm på HOS Arkitekter deltog som en av flera arkitekter i arbetet med projektering, dokumentation och metodutveckling. Metoder och läromedel har utvecklats för restaurering och konservering av stuck, snickerier, smide, måleri och puts. Seminarier har anordnats för intresserade från hela landet och bidragit till att inspirera och återskapa kunnande kring avancerad traditionell hantverksteknik.

Slottet övergick 2015 i Statens fastighetsverks ägo och HOS arkitekter är genom Jakob Strömholm anlitade som slottsarkitekt. Mälsåkers slott och dess omgivning är klassat som Riksintresse och RAÄ har föreslagit att slottet även förklaras som statligt byggnadsminne.


Heymowski Olson Strömholm Arkitekter