Om HOSARK

Restaurering och byggnadsvård är grunden för HOS Arkitekters verksamhet. I vårt arbete strävar vi efter en lyhörd och genomtänkt arkitektur som bevarar och berikar det gemensamma kulturarvet.

Vid ny-, till- och ombyggnader kan våra medarbetare erbjuda mångårig erfarenhet av alltifrån utredning, projektering och antikvarisk medverkan till inredning och design.

Sedan kontoret bildades 2003 har vi byggt upp en omfattande kompetens när det gäller projektering och projekteringsledning vid ombyggnader och restaureringar i kulturhistoriskt känsliga miljöer, ofta i form av generalkonsultuppdrag med ett helhetsansvar och i samverkan med vårt nätverk av skickliga konsulter, hantverkare och specialister inom området.

Bland våra större uppdragsobjekt återfinns Stockholms slott, Stadsmuseet, Gripsholms slott, Kungl. biblioteket, Wrangelska palatset, Gagnefs kyrka, Skogskrematoriet på Skogskyrkogården och nu senast Hagakyrkan i Borlänge.

Vi utför även uppdrag i mindre skala, dels inom ramen för våra slotts- och husarkitektuppdrag, dels på uppdrag åt exempelvis församlingar och privatpersoner. Självklart åtar vi oss även nybyggnadsuppdrag. Vår speciella material- och detaljkunskap bidrar då till en hög kvalitet i projekten.

Kontoret har specialistkompetens för brand och tillgänglighet och KUL2-certifierad personal som är sakkunniga avseende kulturvärden. Flera av oss har genomgått Kungliga konsthögskolans restaureringsutbildning.

Av oss kan du förvänta dig att få hantverksmässigt välavvägd arkitektur, baserad på mycket inlevelseförmåga, en finkänslig detaljering och ett sammanlänkande av då- och nutid som håller även för framtiden.