Projektering

HOSARK besitter en omfattande projekteringsvana. Vi guidar våra byggherrar genom byggprocessens olika skeden och förbi de olika hinder och avstämningar som dyker upp längs vägen.

Vår uppgift är att agera stöd och rådgivare åt våra beställare i strävan efter ökat värde såväl praktiskt och ekonomiskt som estetiskt. Varje byggnad och byggherre är unik i sina specifika förutsättningar och behov och en viktig del av vårt uppdrag, både inledningsvis och löpande, är att anpassa ambitionsnivån efter projektets art och budget.

En första prioritering är att bena ut projektets uppdragsform, ekonomiska förutsättningar och de formella krav som ställs i form av bygglov, olika typer av tillstånd och särskilda utredningar etcetera. Under projektets gång görs avstämningar och uppföljningar för att kontrollera att allt går enligt plan.

Vi tilldelas ofta rollen som generalkonsult och projektledare, med alla de fördelar som ett helhetsåtagande ger. I synnerhet genom våra olika slottsarkitektuppdrag har vi etablerat välfungerade rutiner i rollen som samordnare och övergripande arbetsledare för konsultgruppen.

Genom åren har vi utvecklat pålitliga och förtroendefulla kontakter med teknikkonsulter, installatörer, hantverkare, konservatorer och materialspecialister. Detta gör oss trygga i vår förmåga att föreslå, engagera och rådgöra med lämpliga samarbetspartners. Värdet av detta kan inte nog understrykas.