Projektering

HOSARK har genom åren byggt upp en omfattande projekteringsvana av byggprocessens olika skeden och guidar våra byggherrar förbi de olika hinder och avstämningar som dyker upp längs vägen.

Vår roll är att agera stöd och rådgivare åt byggherren i strävan efter ökat värde både ekonomiskt, praktiskt och estetiskt. En viktig del av vårt uppdrag, både inledningsvis och löpande, är att anpassa ambitionsnivån efter projektets art och budget. Varje byggnad och beställare är unik i sina specifika förutsättningar och behov.

En första prioritering är att bena ut projektets uppdragsform, ekonomiska förutsättningar och vilka formella krav som ställs i form av bygglov, olika typer av tillstånd och särskilda utredningar etcetera. Under projektets gång görs avstämningar och uppföljningar för att kontrollera att allt går enligt plan.

Vi får ofta rollen som generalkonsult och projektledare, med alla de fördelar ett helhetsåtagande ger. I synnerhet genom våra olika slottsarkitektuppdrag har vi etablerat välfungerade rutiner i rollen som samordnare och övergripande arbetsledare för konsultgruppen.

Genom åren har vi utvecklat pålitliga kontakter som bygger på ett ömsesidigt förtroende med teknikkonsulter, installatörer, hantverkare, konservatorer och materialspecialister. Därmed känner vi oss trygga i vår förmåga att föreslå, engagera och rådgöra med lämpliga samarbetspartners. Värdet av det kan inte nog understrykas.