Restaurering, ombyggnad och renovering

Arkitektrollen vid restaurering och ombyggnad är vår starkaste gren. Projektens art och omfattning varierar från slottsarkitektuppdrag och uppdrag i offentlig sektor till projekt i mindre skala, åt exempelvis kyrkoförsamlingar och förvaltningsföretag eller privata beställare som antingen äger kulturminnesskyddade fastigheter eller efterfrågar vår specifika kompetens och erfarenhet av arbete i historiska miljöer eller med klassisk hantverks- och byggteknik.

Vårt arbete tar avstamp i det befintliga, men perspektivet är långsiktigt, både bakåt och framåt. Det vi tillför ska inte bara tillfredsställa krav och behov i nutiden, utan även vara underhållsmässigt motiverat. Vi inleder alltid arbetet med att lära känna både byggnaden och dess förvaltare och brukare. Genom dem skapar vi oss en bild av projektets förutsättningar och kan på så sätt försäkra oss om att de förslag vi presenterar är väl avvägda.

Samhällets allt högre krav på bland annat tillgänglighet, utrymning och brandsäkerhet är viktiga pusselbitar att förhålla sig till i arbetet med äldre byggnader. Ibland är det just en uppdatering av dessa funktioner som utgör hela vårt uppdrag. Ofta ställs vi inför utmaningen att möta dessa krav utan att orsaka permanent skada i byggnader som ritats och uppförts för en helt annan tid.

Den estetiska, säkerhetsmässiga och logistiska komplexiteten ställer höga krav på oss restaureringsarkitekter. Det vilar ofta på oss att avväga mellan vad som är möjligt, absolut nödvändigt eller uteslutet. Vi måste därför alltid ha ett uppfinningsrikt och flexibelt förhållningssätt inför oförutsedda eventualiteter och vara beredda att ändra inställning om nya upptäckter eller förutsättningar så kräver.

I denna balansgång är relationen till beställaren avgörande. Vi lägger stor vikt vid att skapa förtroende för vår bedömningsförmåga och vilja att tillgodose våra uppdragsgivares önskemål och behov.