Gagnefs kyrka

Renovering och ombyggnad av kyrka i Gagnef, Dalarna

Samarbete med agnasARK i Leksand, på uppdrag av Gagnefs pastorat, Svenska kyrkan

2014-2017

När Gagnefs kyrka skulle renoveras fanns en tydlig ambition om att göra kyrkan mer välkomnande och intressant, efter att två större renoveringar under 1900-talet påtagligt skalat av och förenklat kyrkorummet.

HOSARK utarbetade, i samarbete med agnasARK, bland annat nya utrymmen för församlingskök, brudkammare och barnkyrka under den befintliga orgelläktaren. Äldre portar och inventarier har åter tagits i bruk och den igenmurade gapskullen, en medeltida korläktare, har öppnats upp på nytt.

Bilder i urval

Tidiga skisser

Ett urval av illustrationsmaterialet som ingick i programhandlingen 2015