Kv Metern

Trapphusrenovering

På uppdrag av Brf Metern, Stockholm

2014-2022

Ursprunglig arkitekt: Sven Wallander (1926-1927)

När bostadskvarteret Metern på Södermalm i Stockholm skulle genomföra en större trapphusrenovering engagerades HOSARK i rollen som ansvariga arkitekter. Med ett antikvariskt synsätt har ursprungliga väggkulörer och dekorationsmålningar skrapats fram och återställts och entréernas golv har återigen belagts med mönsterlagt cementklinker.

Renoveringen utfördes i flera etapper från 2014 och slutfördes 2022.

Bilder i urval

Mer om projektet

Kvarteret Metern är ett vackert exempel på 1920-talets typiska bostadsarkitektur med Sven Wallander som upphovsman. Det s.k. storgårdskvarteret rymmer 230 lägenheter fördelade på 15 olika trapphus och är blåklassat av Stadsmuseet.

 

År 2022 färdigställdes en omfattande renovering av just trapphusen, med HOSARK som ansvariga arkitekter. Kontorets antikvariska expertis kom särskilt väl till pass då en betydande – och synnerligen tillfredsställande – del av uppdraget handlade om att ta fram eller återskapa många av de historiskt värdefulla ytskikt som länge varit gömda.

 

Trapphusen återfick en tidstypisk färgsättning och några av entrégolven återställdes till ursprungligt utförande, med cementklinker i rutmönster. I nära samarbete med dekormålare och konservator restaurerades och återskapades dessutom dekormålningarna.

 

I tillägg kompletterades trapphusens befintliga belysning med nya armaturer och i ett fall infälld belysning i trapphusets handledare, för att möta dagens ljuskrav.