Vår Fru av Fatima Katolska kyrka

Ny kyrka i tidigare Musikens hus, Karlskrona

På uppdrag av Katolska biskopsämbetet, Stockholms katolska stift

2016 – 2020

Ursprunglig arkitekt: Carl Kempendahl (1905)

I september 2020 invigdes denna nya kyrka i det tidigare Musikens hus i centrala Karlskrona. HOSARK har i tre etapper utfört handlingar för ombyggnaden som bland annat inbegriper nytt kyrkorum, sakristia, församlingslokaler, kyrkoherde- och gästbostad. Huvuddelen av den fasta inredningen, bland annat altare, bikt, tabernakelskåp och sakristians förvaring har också utformats av HOSARK.

Bilder i urval

Mer om projektet

När den katolska församlingen i Karlkrona fann sig i behov av större lokaler förvärvades en centralt belägen fastighet tidigare ägd av Svenska kyrkan. HOSARK anlitades för att i tre etapper rita på ombyggnaden, som omfattar nya kyrko- och församlingslokaler, hyrkoherde- och gästbostad samt huvuddelen av den liturgiska inredningen inklusive altare, bikt, tabernakelskåp, bänkar och sakristians förvaring.
 

I projektets första skede utarbetade HOSARK de nya
kyrkoherde- och gästbostäderna på byggnadens första plan. Lägenheterna är sammanlänkade och sträcker sig över gränsen mellan den ursprungliga huskroppen och dess tillbyggnad. Utformningen är tänkt att försiktigt men tydligt betona de historiska särattributen interiört, bland annat genom val av snickerier, kulörer och fast inredning. Den befintliga fotpanelen i jugendstil reproducerades exempelvis med stegvis förenkling i övergången från bevarade partier till mötet med funkisens släta golvlist. Det nya köket utformades enligt funkisstandard med nyproducerade stommar i massiv furu och överfalsade luckor, krombeslag och milt kontrasterande färgsättning, medan garderober och pentry i gästbostadens jugendpräglade rum tillverkats enligt samma modell, men här med en sobrare, monokrom färgsättning och beslag i mässing. På detta sätt tillåts en lågmäld dialog mellan de olika epokernas uttryck.

I projektets andra etapp utformades och projekterades kyrkans offentliga delar inklusive expedition, möteslokaler, församlingssal och -kök. Kyrksalen var given och det nya koret hade sin naturliga plats där predikstolen en gång stått. Här inspirerade den befintliga interiören, med fönsternischernas spetsbågar och takets klostervalv, till utformningen. För att åstadkomma ett förtätat fokus har fronten flyttats fram och en valvkrönt nisch med plats för altaret har etablerats. De två flankerande hyllnischerna, med plats för Mariastaty respektive ett infällt tabernakelskåp infogar den liturgiska inredningens formspråk som en integrerad del av den arkitektoniska helheten. Motivet med tre vertikala dekorstavar är ett ofta förekommande motiv från wienerjugend, som föreföll symboliskt passande i denna kyrkliga miljö.

I projektets sista fas hade vi äran att formge och ta fram tillverkningsritningar för en stor del av kyrkans fasta möblering. Med en hög ambition om enhetlighet och värdighet i formspråket ritade vi altare, ambo, bänkar, bikt och sakristians förvaringsmöbler i tät dialog med beställaren. Möblerna har tillverkats med traditionella samlingstekniker i massiv ek. Beslag och ornament är utförda i mässing, skivor i öländsk kalksten och inslag av rutflätad rotting förekommer i bikt och garderob.

Detta projektet har utmärkt sig i en tät och förtrolig dialog mellan beställare, arkitekt och entreprenad. I takt med att visionen tagit form har engagemanget hela tiden ökat och det har varit ett stort nöje att som arkitekter få lägga så mycket vikt vid de detaljer som förhoppningsvis ska kunna bidra till att den nya kyrkan upplevs som en sammanhängande, omhändertagen och värdig plats.