Östra klockstapeln i Nyköping

Återuppbyggnad efter brand

På uppdrag av Nyköpings församling, Svenska kyrkan

2017 – 2019

Ursprunglig arkitekt: Peter Baillet (1725)

När klockstapeln vid Alla Helgons kyrka i Nyköping härjades av en våldsam brand sommaren 2017 var Nyköpings församling fast beslutna om att återuppbygga den i samma utförande som innan. HOSARK engagerades tidigt och en detaljerad uppmätning utförd av vår medarbetare Elias Bernsveden utgjorde ett värdefullt underlag i arbetet. Tack vare detta kunde detaljerade ritningar för en ny timmerstomme snabbt tas fram och den nya klockstapeln stod färdig i september 2019.

Bilder i urval

Mer om projektet

Sommaren 2017 härjades Östra klockstapeln vid Alla Helgons kyrka i Nyköping av en våldsam brand. Hela timmerstommen brann upp och byggnadsgrunden totalförstördes av hettan, som var så stark att sprickor uppstod i bergytan och klockorna i brons smälte. Efteråt var det endast delar av byggnadens smide samt rester av spiran som återstod.

 

Nyköpings församling var fast beslutna om att återuppbygga klockstapeln och HOSARK engagerades relativt omgående i arbetet. Målet var att troget återskapa utförandet före branden. Vår medarbetare Elias Bernsveden hade, tillsammans med sin kurskamrat Leonard Nilsson, utfört en detaljerad uppmätning av klockstapeln under studietiden. Denna utgjorde nu ett värdefullt underlag i rekonstruktionen, tillsammans med en vård- och underhållsplan från 2005 och ca 160 dokumenterande fotografier.

 

Den nedbrunna klockstapeln var den fjärde på platsen, uppförd 1725. Exteriört utmärkte den sig med harmoniska proportioner och en klockformad huv med urtavlor i barockstil. Inuti höll den bärande konstruktionen med fyra klockbockar upp stapelns tre klockor. Denna stapel ersatte den som hade bränts ner av ryssarna 1719. Dessförinnan hade två föregångare förstörts 1634 respektive 1665, båda gångerna av bränder.

 

Tack vare det utförliga underlaget kunde detaljerade ritningar för den nya timmerstommen snabbt tas fram. Konstruktionens bärighet analyserades i samarbete med Tyréns AB och timmerstommen tillverkades och provrestes av timmermän i Mora och Orsa.

 

Den färdiga konstruktionen fraktades ner till Nyköping i delar och restes i mars 2019. Därefter kläddes stapeln med panel som bemålades i falurött liksom tidigare och över sommaren koppartäcktes tak och urtavlor. Till största del kunde smide, gångjärn och spik från den tidigare klockstapeln återanvändas.

 

Nya klockor gjöts i Norge medan den största och mest intakta av de tidigare klockorna fått flytta till Sörmlands museum. Avslutningsvis återmonterades den ursprungliga spiran som kunde repareras efter branden och den nya klockstapeln invigdes av biskop Johan Dalman under stor högtidlighet i slutet av september samma år.

Uppmätningsritningar

Ritningarna är utförda av Elias Bernsveden som i samarbete med Leonard Nilsson gjorde en uppmätning av Östra klockstapeln under studietiden (2003). Tack vare dem kunde bygghandlingar för återuppbyggnaden av klockstapeln snabbt tas fram efter branden 2017.