Stadsmuseet

Renovering och ombyggnad av Stadsmuseet, Stockholm

På uppdrag av Fastighetskontoret under Cedervall arkitekter

2013 – 2019

Ursprunglig arkitekt: Nicodemus Tessin d.ä. (1663) samt d.y. (1680)


Fotograf: Mattias Hamrén

Vid restaureringen av Stadsmuseet utökades och tillgängliggjordes den del av byggnaden som är vigd åt publika utställningar och evenemang.

HOSARK har som underkonsult till Cedervall arkitekter ritat detaljer och lösningar i de delar där särskild antikvarisk kompetens krävts.

Bilder i urval

Mer om projektet

Byggnadsminnet Södra Stadshuset ritades ursprungligen av Nicodemus Tessin den äldre som ett gigantiskt barockpalats. Byggnaden har genomlidit tre bränder och bland annat fungerat som skola, kyrka, häkte och stadshuskällare. Efter den första branden renoverades palatset av Nicodemus Tessin den yngre och fick då sitt nuvarande utseende. Byggnaden har inhyst Stadsmuseet sedan 1937 och öppnades för allmänheten 1942.

 

Restaureringen har inneburit att tidigare om- och tillbyggnader avlägsnats till förmån för mer öppna och tillgängliga publika ytor för utställningar och evenemang. Tekniska installationer är uppgraderade och integrerade i byggnaden och uppfyller nu samtidens krav för bevarandeklimat i lokalerna.