Alice Lindström

Praktikant
BA Arkitektur

alice.lindstrom@hosark.se
+46 (0)8 452 04 70

Alice tog sin bachelorexamen i arkitektur från Det Kongelige Akademi i Köpenhamn försommaren 2022. Under utbildningen har hon jobbat mycket med transformationsprojekt vilket väckte intresset för befintliga miljöer och restaurering, inte minst för rollen det spelar i klimatomställningen.

Utöver sitt starka arkitektoniska intresse är Alice också djupt nyfiken på konsthistoria, med spetsintresse för det tidiga 1900-talets abstrakta konströrelser.