Andreas Heymowski

Arkitekt SAR/MSA

andreas.heymowski@hosark.se
+46 (0)8 452 04 71

Andreas är en av HOSARKs tre delägare och grundare. Han har erfarenhet som slottsarkitekt för de kungliga slotten Rosersberg och Stockholms slott, professor i restaureringskonst vid Kungliga konsthögskolan och gästprofessor för antikvarieutbildningen vid Uppsala universitets Campus Gotland.

På Stockholms slott var hans viktigaste uppdrag att sätta igång en omfattande fasadrestaurering. Realiseringsarbetet, som inbegriper en ny varmrosa putskulör samt mycket nyhuggning av den vittrade stendekoren, påbörjades 2007 och kommer att pågå till minst 2030.

Andreas har ett mångårigt ideellt engagemang som ledamot i Svenska Rominstitutet och stiftelsen Villa San Micheles styrelser och tidigare som vice ordförande i stiftelsen Kulturarv utan Gränser. Han har också suttit i urvalskommittén för Prins Eugenmedaljen, som årligen utdelas till framstående konstnärer, arkitekter och fotografer.