Helena Heymowska

Arkitekt SAR/MSA
BA Design

helena.heymowska@hosark.se
+46 (0)8 452 04 61

Helena är arkitekt utbildad vid KTH i Stockholm och KADK i Köpenhamn. Hon har också en designexamen från KADK med inriktning mot rumsligt narrativ. På HOSARK har Helena bland annat varit handläggare för Vår fru av Fatima Katolska kyrka i Karlskrona, där hon deltagit i gestaltningen och tagit fram bygghandlingar. Hon har också utformat och tagit fram tillverkningsritningar för den fasta interiören.

Sitt intresse för poetisk gestaltning och kreativt skrivande fördjupade Helena under magisterstudierna i Köpenhamn. Examensprojektet fokuserade på klimatförändringarnas konsekvenser ur ett filosofiskt perspektiv och utforskade hur en byggnads förväntade förfall kan styra dess utformning.