Helena Heymowska

Arkitekt SAR/MSA
BA Design

helena.heymowska@hosark.se
+46 (0)8 452 04 61

Helena är arkitekt utbildad vid KTH i Stockholm och KADK i Köpenhamn. Som handläggande arkitekt har hon bland annat tagit fram bygghandlingar för ombyggnaden av Vår fru av Fatima Katolska kyrka i Karlskrona, där hon också utformat den fasta interiören.

Sitt intresse för poetisk gestaltning och kreativt skrivande fick Helena utlopp för i sitt examensprojekt, där klimatförändringarnas konsekvenser utforskades filosofiskt och byggnadens förväntade framtida utmaningar och förfall fick styra dess utformning. Helena har även studerat design med inriktning mot rumsligt narrativ, konstvetenskap och estetik.