Måns Björnskär

Arkitekt SAR/MSA
+46 (0)8-452 04 69
mans.bjornskar@hosark.se


Måns är arkitekt utbildad vid KTH i Stockholm och ETH i Zurich. Efter att ha läst restaureringskonst vid Kungliga Konsthögskolan, på temat “Demokratins byggnader” är han sedan 2022 adjunkt och undervisar på deltid. På HOSARK fortsätter Måns medverka i uppdrag för bland annat Kyrkogårdsförvaltningen och följer upp den pågående renoveringen av Hagakyrkan, där han varit handläggare och bland annat utformat den omgestaltade orgelläktaren.

I sitt examensarbete utvecklade Måns en laborativ och fri skuggrestaurering av ett av Gunnar Asplunds tidigaste projekt – Villa Sturegården i Nyköping (1913) och just det tidiga 1900-talets arkitektur- och konsthantverkshistoria intresserar honom särskilt, liksom möbelformgivningens olika aspekter.