Måns Björnskär (föräldraledig)

Arkitekt SAR/MSA

mans.bjornskar@hosark.se


Måns är arkitekt utbildad vid KTH i Stockholm och ETH i Zurich. Han har även läst restaureringskonst vid Kungliga Konsthögskolan, på temat “Demokratins byggnader”. På HOSARK medverkar Måns exempelvis i renoveringarna av Hagakyrkan och Skogskrematoriet, där han bland annat tagit fram detaljer för fönsterpartier, snickerier och återställda lanterniner.

I sitt examensarbete utvecklade Måns en laborativ och fri skuggrestaurering av ett av Gunnar Asplunds tidigaste projekt – Villa Sturegården i Nyköping (1913). Just det tidiga 1900-talets arkitektur- och konsthantverkshistoria intresserar honom särskilt, liksom möbelformgivningens olika aspekter.