Anna Elmqvist

Arkitekt SAR/MSA
Sakkunnig avs. kulturvärden
Sakkunnig av tillgänglighet

anna.elmqvist@hosark.se
+46 (0)8 452 04 75


Anna är arkitekt utbildad på KTH i Stockholm med kurser i Östafrika och på NASA i Houston. Hon är också KUL2-certifierad sakkunnig avseende kulturvärden nivå K och certifierad sakkunnig av tillgänglighet. Hon har även en kandidat i konstvetenskap från Uppsala universitet.

Med åren har Anna byggt upp en omfattande erfarenhet av konsultsamordning och detaljprojektering i kulturhistoriska byggnader. Bland hennes insatser på HOSARK kan nämnas handläggaransvar för uppmätningen och den efterföljande renoveringen av Stockholms slotts fasader, samt medverkan i Anna Whitlocks gymnasium och Gagnefs kyrka.

Redan under uppväxten i Sundsvall väcktes intresset för äldre miljöers material och rumsligheter och Anna värdesätter möjligheten att genom sitt arbete lära känna värdefulla byggnader på djupet: alltifrån deras historia och användning till beståndsdelarnas sammansättning och fasadernas utsmyckning.