Jakob Strömholm

Arkitekt SAR/MSA
Cert. brandprojektör enl. SBF

jakob.stromholm@hosark.se
+46 (0)8 452 04 73

Jakob är en av HOSARK:s tre delägare och grundare. Han är slottsarkitekt på Gripsholms, Mälsåkers och Tynnelsö slott. Under sin tid som kursansvarig för ämnet Arkitekturteknik, vid arkitekturutbildningen på KTH, förmedlade han sitt intresse för material och konstruktioner i gestaltning vidare. Läsåret på Mejans restaureringsutbildning följdes av arbete med Mälsåkers byggnadshytta och projektering av Katarina kyrkas altaruppsats hos Ove Hidemark.

Jakob förvaltar tillsammans med sin bror Joakim fadern Christer Strömholms fotokonst. Med ett stort antal utställningar och böcker bakom sig arbetar de för att utveckla och befästa svenskt fotografi internationellt. En viktig uppgift är att verka för skapandet av ett fotografiskt institut med ansvar för att förvalta svenska fotografers verk.