Emma Mierse

Kontorschef
Arkitekt SAR/MSA
BA Design

emma.mierse@hosark.se
+46 (0)8 452 04 79

Emma är arkitekt utbildad på KTH i Stockholm och UdK i Berlin. På HOSARK har hon varit kontinuerligt involverad i arbetet med Skogskrematoriet alltsedan uppdragsstart 2015. Emma handlägger även ett flertal uppdrag som rör kyrkobyggnader och dess kringliggande miljöer, däribland den nyligen färdigställda renoveringen av Åhls kyrka i Insjön.