Emma Mierse

Arkitekt SAR/MSA
BA Design

emma.mierse@hosark.se
+46 (0)8 452 04 79

Emma är arkitekt med utbildning från KTH i Stockholm och UdK i Berlin. På HOSARK började hon parallellt med studierna och återvände efter avslutad utbildning. Här har hon alltsedan uppdragsstart varit involverad i stora delar av arbetet med Skogskrematoriet. Tidigare yrkeserfarenhet inkluderar arbete som scenograf och lärare i inredning, mot bakgrund av en formutbildning från Beckmans i Stockholm.

Vid examen fick Emma det prestigefulla Celsingpriset för sin poetiska tolkning av Plinius den yngres villa Laurentium. I projektet översatte hon texten i ett brev skrivet av Plinius ca år 100 f.Kr till ett inlevelsefullt program som låg till grund för ett nytt gestaltningsförslag i nordisk kontext på Höga kusten.