Elias Bernsveden

Arkitekt SAR/MSA

elias.bernsveden@hosark.se
+46 (0)8 452 04 77

Elias är arkitekt med utbildning från KTH i Stockholm och livslångt intresse för äldre byggnadstekniker, särskilt medeltida byggande och kyrkor. Han arbetar med alla skeden, från översiktliga förstudier till detaljerad projektering av konstruktioner och inredningar. I byggskedet sker detta ofta i nära samarbete med byggare, snickare och timmermän, där Elias kunskaper från möbelsnickargymnasiet också kommer till användning.

Efter tio års arbete med Stockholms slott har Elias de senaste åren etablerat sig som HOSARK:s kyrkoexpert med uppdragsansvar för bl.a. Östra klockstapeln i Nyköping, Gagnefs kyrka, Grangärde kyrka och Stora Kopparbergs kyrka. I synnerhet i Dalarna, där Elias är uppvuxen, har kontaktnätet vuxit sig stort.