Ingrid Westermark

Arkitekt SAR/MSA

ingrid.westermark@hosark.se
+46 (0)8 452 04 76


Ingrid är arkitekt utbildad vid KTH i Stockholm och BAS i Bergen. Innan hon kom till HOSARK har Ingrid inhämtat en bred erfarenhet av progressiv bostadsarkitektur med projekt inom bland annat Raw Housing, stadsomvandling, privat ny- och ombyggnad i mindre skala samt inredning.

Till HOSARK har Ingrid sökt sig för att fördjupa sitt intresse för äldre bostadsbyggande och transformation och har inledningsvis engagerats i ett stort inventeringsuppdrag för Kyrkogårdsförvaltningen.