Anna Ulfsdotter

Byggnadsingenjör, fil.kand.
Sakkunnig avs. kulturvärden

anna.ulfsdotter@hosark.se
+46 (0)8 452 04 74

Anna är byggnadsingenjör och har en fil.kand. i konstvetenskap och bebyggelsehistoria från Stockholms Universitet, där även den ettåriga utbildningen i restaureringskonst på Kungliga Konsthögskolan inräknas. Anna är också KUL2-certifierad sakkunnig avseende kulturvärden nivå K. På HOSARK arbetar hon som medverkande byggnadsingenjör vid projektering och som handläggande antikvarie.

Temat under året på KKH:s restaureringskonst var “Världsarvet Hälsingegårdar”, vilket passade Anna som själv är uppvuxen i Hälsingland. Hon har numera ett eget renoveringsprojekt där i form av en mindre gård från 1800-talet.