Lars Olson

Arkitekt SAR/MSA

lars.olson@hosark.se
+46 070-665 19 88

Lars är en av HOSARK:s tre delägare och grundare. Han har mer än trettio års erfarenhet av arbete med framför allt kulturhistoriskt värdefulla objekt. Bland annat som husarkitekt på Kungliga biblioteket och slottsarkitekt på Karlbergs slott. Han har även haft många uppdrag som tillgänglighetsexpert och författat ett flertal vårdprogram. Under senare år har Lars varit engagerad som ansvarig arkitekt för restaureringen av Skogskrematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm.

Lars är medlem i ICOMOS Sverige och Sällskapet för restaureringskonst och känner ett starkt engagemang i frågor som rör klimatvänligt byggande.